MoMAK Films

Selections from the NFC Collection
 MoMAK Films
 October 24 (Sat.), 25 (Sun.), 2015

About venue and ticket information, click here

Screening schedule
October 24 (Sat.), 2015
2:00-2:50PM Sougou Children’s News details
3:10-4:24PM Chocolate and Soldiers details

October 25 (Sun.), 2015
2:00-2:35PM Asahi World News details
2:50-4:56PM The Story of Tank Commander Nishizumi details


Sougou Children's News (1938)
Total 31min./ 16mm/ black-and-white

   Sougou Children's News


Chocolate and Soldiers (1938)
74min./ 35mm/ black-and-white

   Chocolate and Soldiers

Director SATO Takeshi
Writer KOBAYASHI Masaru
Screenplay ISHIKAWA Akiko
Cinematography YOSHINO Kyoji
Art YOSHIMATSU Hidemi
Music ITO Noboru
Cast FUJIWARA Kamatari, SAWAMURA Sadako, KIRITACHI Noboru, TAKAMINE Hideko, SHIOMI Yo, YOKOYAMA Unpei, KODAKA Masaru


Asahi World News (1936-1939)
Total 35min./ 16mm/ black-and-white

   Asahi World News


The Story of Tank Commander Nishizumi (1940)
126min./ 35mm/ black-and-white

   >The Story of Tank Commander Nishizumi

Director YOSHIMURA Kozaburo
Writer KIKUCHI Kan
Screenplay NODA Kogo
Cinematography UBUKATA Toshio
Art WAKITA Yonekazu, HAMADA Tatsuo
Music MAEDA Ki
Cast UEHARA Ken, SABURI Shin, KUWANO Michiko, KONOE Toshiaki, KODAMA Ichiro, NISHIMURA Seiji, KAWAHARA Kanji


Top of this page