MoMAK Films

Selections from the NFC Collection
  MoMAK Films @ home Japanese Documentary Films: KAMEI Fumio & SHIMOMURA Kenji

Click here, for general information (place, admission...)

Screening schedule

October 29 (Sat.), 2011
2:00-3:29PMShape without Shape (1935)details
Hiking Song (1935)
KOBAYASHI Issa (1941)
The Geology of Fuji (1941)
3:45-5:04PMKono Hitofuyu (1943)details
Airspace (1945)
October 30 (Sun.), 2011
2:00-3:20PMMizudori no Seikatsu 1 (1939)details
One Day at the Tidelands (1940)
Jihishincho (1942)
Chidori (1946)
3:35-5:16PMKonkon Bird Story (1949)details
Aruhi no Numachi (1951)
Aruhi no Kusamura (1956)
Raicho (1967)

Shape without Shape (1935)

29min./35mm/black-and-white

EditorKAMEI Fumio
MusicFUKAI Shiro

Hiking Song (1935)

22min./35mm/black-and-white

DirectorMATSUZSAKI Keiji
Screenplay KAMEI Fumio
Cinematography KAWAGUCHI Seiichi
SoundYAMAGUCHI Atsushi
MusicITO Noboru
CastMIYAGAWA Riki, SANJO Masako, MISAWA Yukiko, KITA Michiko, ATSUMI Kimiko, KATO Kinko, TSUBAKI Sumie

KOBAYASHI Issa (1941)

27min./35mm/black-and-white

DirectorKAMEI Fumio
CinematographySHIRAI Shigeru
SoundSAKAI Eizo
MusicOKI Masao
NarratorTOKUGAWA Musei

The Geology of Fuji (1941)

11min./35mm/black-and-white/partial

Director AKIMOTO Ken
CinematographyYAGI Jinpei
SoundSAKAI Eizo
Music FUKAI Shiro
NarratorTOKUGAWA Musei

Kono Hitofuyu (1943)

4min./35mm/black-and-white

Director NAKAGAWA Norio
ScreenplayKAMEI Fumio
CinematographyOKANO Kaoru

Airspace (1945)

75min./35mm/black-and-white

Director NAKAGAWA Norio, KUNIKIDA Saburo
Original idiaKAMEI Fumio
Director/EditorOSHIRO Keizo
Cinematography MINAMOTO Yusuke, MIYASNISHI Shiro, TANAKA Juzo, WATANABE Ryo, SENDA Katsuo

Mizudori no Seikatsu 1 (1939)

16min./16mm/black-and-white

DirectorSHIMOMURA Kenji

One Day at the Tidelands (1940)

18min./35mm/black-and-white

DirectorSHIMOMURA Kenji

Jihishincho (1942)

14min./35mm/black-and-white

Director/Screenplay SHIMOMURA Kenji
CinematographySANO Tokio
MusicIGAYA Ichiro

Chidori (1946)

32min./35mm/black-and-white

Director/Screenplay SHIMOMURA Kenji
ProducerYUHARA Hajime
CinematographyURASHIMA Susumu
ArtKITA Tatsuo
SoundNAGAOKA Kenji
MusicHATTORI Tadashi
AnimationICHINO Shoji
CastOCHIAI Tomiko, SAWAI Ichiro

Konkon Bird Story (1949)

29min./35mm/black-and-white/

Director/Screenplay SHIMOMURA Kenji
CinematographyMURAKAMI Kikuo
MusicSHIBATA Minao

Aruhi no Numachi (1951)

24min./35mm/black-and-white

Director/Screenplay SHIMOMURA Kenji
CinematographyMURAKAMI Kikuo
SoundNAGAOKA Kenji
MusicWATANABE Urato
NarratorTAGAMI Yoshiko

Aruhi no Kusamura (1956)

16min./35mm/black-and-white/

Director/Screenplay SHIMOMURA Kenji
ProducerYAMAZAKI Kishiro
CinematographyNAMIKAWA Tatsuo
MusicDATE Jun
NarratorOUMI Masatoshi

Raicho (1967)

32min./16mm/color

Director SHIMOMURA Kenji
ProducerSHIZUNAGA Jun'ichi
Screenplay/EditorKABASHIMA Seiichi
CinematographyITO Michio, AKAMATSU Takeyoshi, MURASE Akio
MusicMIYOSHI Akira
NarratorJO Tatsuya

Top of this page