MoMAK Films

Selections from the NFC Collection MoMAK Films 2017
 A Selection of Japanese Horror Films
 July 21 (Fri.), 22 (Sat.), 2017

About venue and ticket information, click here
Goke, Body Snatcher from Hell [Kyuketsuki Gokemidoro]
     (1968 / Shochiku) 84 min. / 35mm / color
July 21 (Fri.), 6:00–7:24 PM (Doors open at 5:30 PM)
       *Numbered tickets will be sold at the reception desk in front of the lecture hall from 5:00 PM
Kyuketsuki Gokemidoro
Director Hajime Sato
Producer Akira Inomata
Screenplay Susumu Takaku, Kyuzo Kobayashi
Cinematography Shizuo Hirase
Art Tadataka Yoshino
Music Shunsuke Kikuchi
Cast Teruo Yoshida, Tomomi Sato, Eizo Kitamura, Masaya Takahashi, Kathy Horan, Hideo Ko, Kazuo Kato, Yuko Kusunoki, Toshihiko Yamamoto, Nobuo Kaneko, Hiroyuki Nishimoto
Post-Talk by KITAKOJI Takashi
July 21 (Fri.), 7:30–8:30 PM
Yokai Monsters: One Hundred Monsters [Yokai hyaku monogatari]
       (1968 / Daie) 79min. / 35mm / black-and-white
July 22 (Sat.) 2:00–3:19 PM (Doors open at 1:30 PM)
       *Numbered tickets will be sold at the reception desk in front of the lecture hall from 1:00 PM
Yôkai hyaku monogatari
Director Kimiyoshi Yasuda
Producer Eiji Nishizawa
Screenplay Tetsuro Yoshida
Cinematography Yasukazu Takemura
Art Yoshinobu Nishioka
Music Michiaki Watanabe
Cast Jun Fujimaki, Miwa Takada, Masaru Hiraizumi, Mikiko Tsubouchi, Rookie Shin-ichi, Shozo Hayashiya, Takashi Kanda, Ryutaro Gomi, Yoshio Yoshida, Koichi Mizuhara
The Ghost of Yotsuya [Tokaido Yotsuya kaidan]
       (1959 / Shin-Toho) 77min. / 35mm / color
July 22 (Sat.) 4:00–5:17PM (Doors open at 3:45PM)
       *Numbered tickets will be sold at the reception desk in front of the lecture hall from 1:00 PM
Tôkaidô Yotsuya kaidan
© kokusaihoei
Director Nobuo Nakagawa
Producer Mitsugu Okura
Screenplay Masayoshi Onuki, Yoshihiro Ishikawa
Cinematography Tadashi Nishimoto
Art Haruyasu Kurosawa
Music Michiaki Watanabe
Cast Shigeru Amachi, Noriko Kitazawa, Katsuko Wakasugi, Shuntaro Emi, Ryuzaburo Nakamura, Junko Ikeuchi, Jun Otomo, Hiroshi Hayashi, Shinjiro Asano, Arata Shibata
Ghost from the Continent [Kaidan ijin yurei]
       (1963 / Okura-eiga) 70min. / 35mm / black-and-white
July 22 (Sat.) 6:00–7:10PM (Doors open at 5:45PM)
       *Numbered tickets will be sold at the reception desk in front of the lecture hall from 1:00 PM
Director Satoru Kobayashi
Producer/Writer Mitsugu Okura
Cinematography Hidemitsu Iwasaki
Art Haruyasu Kurosawa
Music Toshiro Omi, Sadao Nagase
Cast Miyako Ichijo, Kyoko Ogimachi, Enver Altenbay, Shoji Umewaka, Shiro Enami, Yukairi Ichijo, Akiko Ono, Rena Iwata, Joji Ohara
Top of this page