MoMAK Films

Selections from the NFC Collection
 MoMAK Films
  November 5 (Sat.) and 6 (Sun.), 2016

About venue and ticket information, click here

Screening schedule
November 5 (Sat.), 2016
2:00-3:42 PM The Moon Has Risen [Tsuki wa noborinu] details
3:55-5:45 PM The Eternal Breasts [Chibusa yo eien nare] details

November 6 (Sun.), 2016
2:00-3:42 PM The Wandering Princess [Ruten no ōhi] details
3:55-5:27 PM Girl of Dark [Onna bakari no yoru] details


The Moon Has Risen [Tsuki wa noborinu] (1955)
102 min. / 35mm / black-and-white
Tsuki wa noborinu
Director/Cast TANAKA Kinuyo
Screenplay OZU Yasujirō, SAITŌ Ryōsuke
Cinematography MINE Shigeyoshi
Art KIMURA Takeo
Music SAITŌ Takanobu
Cast RYŪ Chisyū, SANO Shūji, YAMANE Hisako, SUGI Yōko, KITAHARA Mie, MISHIMA Kō, YASUI Shōji, MASUDA Junji, ODAGIRI Miki, SHIOMI Hiroshi
The Eternal Breasts [Chibusa yo eien nare] (1955)
110 min. / 35mm / black-and-white
The Eternal Breasts
Director/Cast TANAKA Kinuyo
Writer WAKATSUKI Akira, NAKAJYŌ Fumiko
Screenplay TANAKA Sumie
Cinematography FUJIOKA Kumenobu
Art NAKAMURA Kimihiko
Music SAITŌ Takanobu
Cast TSUKIOKA Yumeji, HAYAMA Ryōji, ORIMOTO Jyunkichi, KAWASAKI Hiroko, ŌSAKA Shirō, ABE Tōru, MORI Masayuki, SUGI Yōko, KITAHARA Fumie, KIMURO Ikuko, TSUBOUCHI Mieko, IIDA Chōko, HIDARI Bokuzen
The Wandering Princess [Ruten no ōhi] (1960)
102 min. / 35mm / Color
Ruten no ōhi
Director TANAKA Kinuyo
Writer AISHINKAKURA Hiro
Screenplay WADA Natto
Cinematography WATANABE Kimio
Art MANO Shigeo
Music KINOSHITA Tadashi
Cast KYŌ Machiko, FUNAKOSHI Eiji, KINDAICHI Atsuko, HIGASHIYAMA Chieko, SAWAMURA Sadako
Girl of Dark [Onna bakari no yoru] (1961)
92 min. / 35mm / black-and-white
Girl of Dark
Director TANAKA Kinuyo
Writer YANA Masako
Screenplay TANAKA Sumie
Cinematography NAKAI Asakazu
Art KOJIMA Motoji
Music HAYASHI Hikaru
Cast HARA Chisaki, KITA Akemi, NANIWA Chieko, SENGOKU Noriko, AWASHIMA Chikage, SAWAMURA Sadako, TOMINAGA Misako, TAGAMI Kazue, KAGAWA Kyōko
Top of this page