MoMAK Films

Selections from the NFC Collection
 MoMAK Films
 December 14 (Sat.), 15 (Sun.), 2013

About venue and ticket information, click here

Screening schedule
December 14 (Sat.), 2013
2:00-3:34PMAtragondetails
3:50-5:59PMHymn to a Tired Mandetails

December 15 (Sun.), 2013
2:00-3:33PMModerato Cantabiledetails
3:45-6:15PMThe Blossom and the Sworddetails

Atragon (1963)
94min./35mm/Color

DirectorHONDA Ishiro
WriterOSHIKAWA Shunro
ScreenplaySEKIZAWA Shin'ichi
CinematographyKOIZUMI Hajime
Special EffectTSUBURAYA Eiji
Visual EffectARIKAWA Sadamasa, TOMIOKA Sokei
Optical EffectMANODA Yukio, TOKUMASA Yoshiyuki
Art DirectorWATANABE Akira
Composite EffectMUKOYAMA Hiroshi
CastTAKASHIMA Tadao, FUJIYAMA Yoko, SAHARA Kenji, UEHARA Ken, KOIZUMI Hiroshi, TAZAKI Jun, AMAMOTO Hideyo, FUJITA Susumu, TAKADA Minoru

Hymn to a Tired Man (1968)
129min./35mm/black-and-white

DirectorKOBAYASHI Masaki
WriterENDO Shusaku
ScreenplayHIROSAWA Sakae
CinematographyOKAZAKI Kozo
ArtKOJIMA Motoji
MusicTAKEMITSU Toru
CastFUJITA Makoto, ARATAMA Michiyo, KUROSAWA Toshio, SAKAI Wakako, SATO Kei, TANAKA Kunie, NARAOKA Tomoko, HANAZAWA Tokue, TAKEUCHI Toru, YAMAMOTO Kiyoshi, SUGA Kantaro, HASHIMOTO Isao, KODAMA Taiji, TANAKA Koshiro
NarrationMISHIMA Masao

Moderato Cantabile (1960)
93min./35mm/black-and-white

DirectorPeter Brook
Writer/ScreenplayMarguerite Duras
ScreenplayGérard Jarlot
CinematographyArmand Thirard
ArtRobert André
MusicAntonio Diabelli
CastJeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo, Didier Haudepin, Valeric Dobuzinsky

The Blossom and the Sword (1973)
150min./35mm/Color

Director/Writer/ ScreenplayKATO Tai
CinematographyMURAI Hiroshi
ArtAKUNE Iwao
MusicKABURAGI Hajime
CastMAKI Yoko, FUJIWARA Kamatari, MURAI Kunio, OTSUKA Michiko, MIAKE Bontaro, WATARI Tetsuya, KATO Go, TOMITA Nakajiro, KITAOJI Kin'ya, HARADA Kunji, SAKAKIDA Keiji, KATO Shigeo, OGAWA Yasuzo, OKI Shoji, HAYASHI Mitsuko


Top of this page